Sådan gør du
Her kan du checke, om du har vundet i denne måneds trækning. For at kunne checke din Millionærkonto, skal du indtaste dit pengeinstituts reg.nr. (4 cifre) (se eventuelt listen over pengeinstitutter) samt dit kontonummer.

Vi gør opmærksom på, at kun Millionærkonto indehavere kan bruge denne service. Hvis du får en fejlmeddelelse, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.


reg. nr. regnr
       

Du kan også vælge at se seneste trækningsliste eller downloade trækningslisten som PDF til udskrift