Millionærkonto - til hovedsiden Præmie fordeling
Få en Millionærkonto
Om Millionærkonto
Deltagende pengeinstitutter
Præmie fordeling
Se om du har vundet
I juni måned trækkes der lod om 51 kontante gevinster svarende til en samlet præmiepulje på 10.000 kr.

Du kan indsætte på Millionærkontoen til og med

den 31. maj 2018

og du er med i lodtrækningen få dage efter.

For hver 100 kr. du sparer op, får du ét lod, som er med i hver lodtrækning - uanset om du har vundet tidligere. Husk, jo mere du sparer op på Millionærkontoen, jo flere chancer får du.

Du har alt at vinde og intet at tabe. Din opsparing kan hæves med 3 måneders varsel.


2. kvartal 2018 - Præmiepulje og præmiefordeling

 
Udtrækningsdato
April
13.04.2018
 
Maj
15.05.2018
 
Juni
14.06.2018
 
Præmiestørrelse Antal Præmiepulje Antal Præmiepulje Antal Præmiepulje
5.000 kr. 1 5.000 kr. 1 5.000 kr. 1 5.000 kr.
100 kr. 50 5.000 kr. 50 5.000 kr. 50 5.000 kr.
Præmier i alt 51 10.000 kr. 51 10.000 kr. 51 10.000 kr.
             
Præmiepulje omregnet til forventet
gennemsnitlig rente
0,010 % p.a. 0,010 % p.a. 0,010 % p.a.
Nominel årlig kontorente(variabel rente) 0,00 % p.a. 0,00 % p.a. 0,00 % p.a.
Millionærkontoen ophører som ordning ved udgangen af juni 2018. Den sidste trækning finder sted den 14. juni 2018. Alle kontohavere vil få direkte besked om ophøret fra deres pengeinstitut.
Trækningsinterval Trækning foretages én gang pr. måned. Samtlige gevinster offentliggøres på trækningslister, som er tilgængelige i pengeinstituttet og på hjemmesiden www.millionaerkonto.dk/traekningsliste umiddelbart efter udtrækningsdatoen.
Særlige vilkår Kontohaveren tildeles 1 lod pr. trækning for hver 100 kr., der står på kontoen. Der kan vindes én præmie pr. lod pr. kunde. Tildeling af lodder til ordinære trækninger sker på grundlag af kontoens indestående på sidste bankdag i måneden.

Lodtrækningen foregår den 9. bankdag i måneden. Alle vindere får direkte besked pr. brev. Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat.

Kontoen har 3 måneders opsigelse. Indskud kan dog hæves med kortere varsel mod betaling af dekort. Dekorten er variabel og fastsættes ud fra det gældende renteniveau. Gevinster kan frit hæves i udbetalingsmåneden. Overførsel til en Millionærkonto i et andet pengeinstitut, som deltager i ordningen, kan foretages uden dekort/opsigelse, men kan dog ikke ske fra den 25. i måneden og frem til den 11. bankdag i den følgende måned.

Yderligere oplysninger Du kan finde yderligere oplysninger på www.millionaerkonto.dk

De heldige vindere trækkes af Notarius Publicus den 14. juni 2018.
Den nye trækningsliste er tilgængelig i dit pengeinstitut den 15. juni 2018.

Alle vindere får direkte besked.

Millionærkonto - til hovedsiden Om Millionærkonto Få en Millionærkonto Deltagende pengeinstitutter Se om du har vundet